WITAMY W DZIENNYM OŚRODKU PSYCHIATRII I ZABURZEŃ MOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WE WROCŁAWIU.

___________________________________________________________________________________________________________

Znajdź mobilny punkt pobrań

Masz objawy zakażenia i lekarz skierował Cię na test?  Zrób go w mobilnym punkcie pobrań. Wynik znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

___________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że od 1 kwietnia w DZIENNYM  OŚRODKU PSYCHIATRII I ZABURZEŃ MOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 9 działa Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. Umożliwiamy dostęp dzieciom, młodzieży i rodzicom do wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego.

Oferujemy pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i ich rodzin:

  • wsparcie psychologiczne
  • konsultacje psychologiczne
  • diagnozę psychologiczną
  • terapię indywidualną
  • terapię grupową

Porady są bezpłatne, finansowane przez NFZ, nie jest wymagane skierowanie.

___________________________________________________________________________________________________________

ZALECENIA

  • Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

mycie rąk

  • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

  • Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

  • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

___________________________________________________________________________________________________________

Całodobowa Informacja telefoniczna


Więcej informacji na stronach:
https://www.nfz-wroclaw.pl/

https://www.nfz.gov.pl/ l

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ ___________________________________________________________________________________________________________

 

 


tablica