DOP kartka bozenarodzenie


OFERTA PRACY - LEKARZ PSYCHIATRA

O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu zatrudni:  

lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w Oddziale Dziennym i poradniach specjalistycznych Ośrodka.
 Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. 
Prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny
71/352-79-91 lub na adres email: sekretariat@dopdim.pl

 

 

OFERTA PRACY dla PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW

O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu zatrudni:  

psychologa, psychologa klinicznego lub w trakcie specjalizacji, psychoterapeutę lub psychoterapeutę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, do pracy w Oddziale Dziennym , Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Zdrowia Psychicznego (świadczenia dla dorosłych), w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego.


 Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. 
Prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny
71/352-79-91 lub na adres email: sekretariat@dopdim.pl

 

 

 

Dzieci i Personel  Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy

zapraszają na

FESTYN RODZINNY

w ogrodzie na terenie Ośrodka przy ul. Wołowskiej 9 we Wrocławiu

8 czerwca 2019 r.

od godz.  10-:00 do 13:00

 

 

11Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży składa wszystkim pracownikom naszego Ośrodka życzenia realizacji zawodowej i satysfakcji z trudnej i niezwykle odpowiedzialnej pracy.

 

 

 

 

Dzisiaj tj. 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W tym dniu chcemy zwrócić szczególną uwagę na problemy osób dotkniętych autyzmem, pamiętając, że osoby te są równe wobec prawa. Bądźmy dla nich wyrozumiali i bardziej otwarci.

 

Witamy na stronie Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży

 

podziekowanie

W imieniu własnym i wszystkich naszych podopiecznych składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom II Festynu Rodzinnego zorganizowanego w dniu 10 czerwca 2017 roku.

Szczególne podziękowania kieruję do rodziców i opiekunów naszych podopiecznych, ale również do pracowników Ośrodka oraz Zespołu Szkół którzy zaangażowali się w organizacje tego wydarzenia. To dzięki Wam możemy uznać Festyn za wyjątkowo udany.

Dziękuję również wszystkim darczyńcom, którzy włączyli się aktywnie w nasze działania i swoim wsparciem umożliwili realizację tego wydarzenia.

Wyrażam nadzieję że był to już nasz II Festyn Rodzinny i już dziś zapraszam wszystkich na kolejne edycje, które staną się tradycją i będą kontynuowane w latach kolejnych.

                                    Z wyrazami szacunku
Iwona Mazur
Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii
i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu


 

 

osrodkekWitamy na oficjalnej stronie Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży!

Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem tworzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W Ośrodku udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu zaburzeń psychicznych w wieku rozwojowym. Swoją kompleksową działalnością Ośrodek obejmuje głównie obszar województwa dolnośląskiego. Świadczenia te obejmują: diagnostykę i leczenie psychiatryczne, psychologiczne i logopedyczne, diagnozę i terapię rodzinną, specjalistyczną opiekę nad pacjentami, terapię zajęciową i inne zorganizowane formy terapii, interwencje socjalne, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, profilaktykę i edukację zdrowotną.

Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Ośrodek podjął kroki w celu transformacji w kierunku działalności związanej z psychiatrią środowiskową. Właśnie w tym celu powołano Zespół Leczenia Środowiskowego, którego głównym zadaniem jest wzmacnianie zasobów środowiskowych pacjentów i ich rodzin.

W ramach Ośrodka działa Oddział Dzienny Psychiatryczny oraz Poradnie: Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Psychologiczna, Logopedyczna, dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz Zespół Leczenia Środowiskowego.

W Ośrodku realizowane są programy dotyczące profilaktyki, promocji zdrowych oraz psychoterapii dla dzieci i młodzieży.

 


tablica