UWAGA!!

Komunikat Dyrektora Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dla Dzieci i Młodzieży z dnia 20.07.2020.

Dyrektor DOPDIM informuję, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu na Oddziale Neuropsychiatrii ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w latach 1980-1995. Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, mogą odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w rejestracji Ośrodka w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna:
• art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1127),
• § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r. poz. 2069 z późń. zm.).
__________________________________________________________________________________________________________

 

 DOBRZE JEST PROSIĆ O POMOC 1

 

KOMUNIKAT !!!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od 16 marca 2020 do odwołania Oddział Dzienny i wszystkie poradnie specjalistyczne funkcjonujące przy Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla dzieci i Młodzieży zawieszają czasowo swoja pracę w dotychczasowej formie.

Pacjenci zostają objęci tzw. opieką zdalną, a lekarze w poradniach udzielają teleporad.

W przypadku, kiedy potrzebują Państwo konsultacji psychiatrycznej (recepta, zaświadczenie, zwolnienie lekarskie lub weryfikacja dotychczasowego leczenia). Lub kiedy potrzebują Państwo wsparcia psychologicznego prosimy dzwonić na dostępne dla Państwa numer telefonów:

  • 730 635 888
  • 570 282 333
  • 605 061 367 - pielęgniarki
  • 798 732 307
  • 798 732 291
  • 798 732 295
  • 798 732 294
  • 505 667 407 - psycholog

Pod tymi numerami dostępni są specjaliści zespołu terapeutycznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00.

W godzinach od 14.00-18.00 jest do Państwa dyspozycji jeden numer telefonu:

Poniedziałek: 570 282 333

Wtorek:         798 732 291

Środa:           730 635 888

Czwartek:      798 732 294

Piątek:           798 732 295

 

Ponadto informujemy, że pod numerem 605 061 153 dostępni są pracownicy Rejestracji, w godzinach 8.00-18.00.

W sytuacjach pilnych i zagrażających zdrowiu i życiu, prosimy o kontakt z najbliższą psychiatryczną Izbą Przyjęć  MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE, ul Grzybowa 1, 56-300 Milicz

797 307 736 kontakt do godz. 15:00 (Oddział - lekarz)

797 307 727 - kontakt pod tym nr 24h na dobę ( Oddział - pielęgniarki)

lub pod numer alarmowy 112.
KOMUNIKAT !!!

  1. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy Państwa - rodziców i opiekunów prawnych, o pilne podanie aktualnych numerów telefonów do kontaktu z personelem Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, celem usprawnienia kontaktu z Państwem w razie nagłej potrzeby. Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 605 061 367, można również przekazać informację o nr telefonu przez dziecko (na piśmie)

  2. Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, szkoła funkcjonująca przy oddziale oraz poradnie przy Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży na dzień 11.03.2020 pracują bez zmian. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco. Informacje będą umieszczane na tablicach ogłoszeń w Ośrodku oraz na stronie internetowej Ośrodka www.dopdim.pl

 

Całodobowa Informacja telefoniczna

Więcej informacji na stronach:
https://www.nfz-wroclaw.pl/

https://www.nfz.gov.pl/ l

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ _________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


tablica