Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, czy też w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.


 

Linki do aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090520417

2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535&min=1

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:     

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654+2012%2406%2430&min=1

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135+2011%2407%2401&min=1


W przypadku kiedy pacjent uzna, iż jego prawo do ochrony zdrowia jest łamane może złożyć skargę:
 • u Dyrektora Ośrodka dr Iwony Mazur
  telefonicznie: 71-352-79-91 
  lub
  osobiście po wcześniejszym umówieniu - w środy w godzinach od 14:00 do 15:30
 • w sekretariacie Ośrodka, gdzie znajduje się Księga Skarg i Wniosków
 • w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ przy ul. Joannitów 6 we Wrocławiu: Sekcja Skarg i Wniosków: Tel: 71 79 79 111, 71 79 79 112, 71 79 79 134, 
 • osobiście: Centrum Obsługi Ubezpieczonych DOWNFZ , ul. Dawida 2 , 50-527 Wrocław , pok. 9 i 10 od 8:30 do 15:30
 • w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

adres: ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
sekretariat:
tel: (22) 532 82 50 
fax: (22) 833 08 86
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w biurze: 
poniedziałe-piątek od 9.00 do 15.00Bezpłatna infolinia:
800-190-590 Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 21.00