Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób otyłych

Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób otyłych III stopnia

Województwo dolnośląskie

Rodzaj świadczenia Nazwa placówki Przeznaczenie
Rezonans Magnetyczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 250 kg (średnica otworu 60 cm)
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Badania wykonujemy pacjentom o wadze do 200 kg. Średnica okola (gantry - otworu, do którego wjeżdża pacjent) wynosi 82 cm

Tomograf Komputerowy Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej 2 aparaty TK - 220 kg i 270 kg
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Badania wykonujemy pacjentom o wadze do 180 kg (średnica otworu, do którego wjeżdża pacjent, wynosi 60 cm).
PET/CT Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Badania wykonujemy pacjentom o wadze do 227 kg. Średnica okola aparatu PET/CT wynosi 78 cm

Łóżka Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Łóżka o zwiększonej nośności znajdują się w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (6 łóżek o nośności do 249,5 kg.). Pozostałe łóżka szpitalne są o nośności do 120 kg.

Specjalistyczne Centrum Medyczne SP akcyjna

w Polanicy-Zdrój

500 kg
Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Zgorzelcu 250-300 kg
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

170-400 kg

łóżka porodowe 250 kg

Transport sanitarny

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej -

trzy karetki transportu sanitarnego wyposażone w nosze o nośności 150 i 220 kg,
wózki transportowe 317,5 kg

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

we Wrocławiu

do 275 kg

Specjalistyczne Centrum Medyczne SP akcyjna w Polanicy-Zdrój

wózek 490 kg
Ambulans ratownictwa medycznego Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

nosze miękkie - 363 kg

nosze - 160-230 kg

Zakłady opiekuńczo-lecznicze/opiekuńczo-pielęgnacyjne

Sanatoria Dolnośląskie SP z o.o. w Sokołowsku

95 łóżek o nośności do 215 kg
Dodatkowy sprzęt

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

podnośniki 227 kg,

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

aparaty RTG w pracowni w Kowarach dla pacjentów o wadze do 450 kg

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdrój

stół operacyjny 490 kg


więcej informacji na stronie internetowej http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/dostep-do-swiadczen-zdrowotnych-dla-osob-otylych/