Godziny działania poradni

PORADNIE DZIAŁAJĄCE PRZY 
DZIENNYM OŚRODKU PSYCHIATRII I ZABURZEŃ MOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WE WROCŁAWIU 
WROCŁAW, UL. WOŁOWSKA 9 
 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA 
przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach:
PONIEDZIAŁEK 12.00-19.00
WTOREK 15.00-18.00
ŚRODA 13.00-15.00
CZWARTEK 09.00-12.00 – 13.00-16.00
PIĄTEK 12.00-15.00

 
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach:
PONIEDZIAŁEK 8.00-11.00 i 13.00-16.00 i 17.15-20.15
WTOREK 8.15-20.15
ŚRODA 9.00-20.00
CZWARTEK 8.00-12.00 i 13.00-20.15
PIĄTEK 8.00-20.00
 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI
przyjmuje pacjentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
PONIEDZIAŁEK 14.00-17.15
WTOREK 15.00-17.15
CZWARTEK 9.00-10.00 i 15..15-20.00
PIĄTEK 8.00-11.00
 

PORADNIA LOGOPEDYCZNA 
przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach:
PONIEDZIAŁEK 8.00-14.00 i od 17.00-18.00
WTOREK 8.00-17.00 
ŚRODA 8.00-18.00
CZWARTEK 8.00-12.30 
PIĄTEK 9.00-13.00 i 15.00-19.00
 

PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM 
przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach:
PONIEDZIAŁEK 12.00-19.35
WTOREK 12.00-17.00
ŚRODA 11.00-18.00
CZWARTEK 10.00-16.00
PIĄTEK 10.00-12.00 i 14.00-19.00

 
PORADNIA ZESPOŁU LECZENIE ŚRODOWISKOWEGO
przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach:
PONIEDZIAŁEK 13.00-14.00
WROREK 14.35-20.00
ŚRODA 9.00-10.00 i 14.35-20.00
CZWARTEK 8.00-9.00 i 12.00-17.00 i 18-20
PIĄTKI 11.00-18.00 i 20.00-21.00
 
 
 
 
 
Rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia:
- osobistego,
- telefonicznego,
- za pośrednictwem osób trzecich,
- za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ośrodka.
 
SKIEROWANIE: 
        Skierowanie nie jest wymagane do Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcy i Poradni Zespołu Leczenia Środowiskowego 
       Skierowaniem od lekarza rodzinnego lub POZ jest wymagane do Poradni Psychologicznej i Poradni Logopedycznej
       Wewnętrze skierowanie obowiązuje na terapie do specjalisty w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcy i Poradni Zespołu Leczenia Środowiskowego
 
Rejestracja telefoniczna: 071 352 84 12
 
Pacjenci zgłaszający się pierwszy raz do poradni wpisywani są na listę oczekujących. Rejestracja pacjentów i lista osób oczekujących na świadczenia zdrowotne prowadzona jest na bieżąco w dniach i godzinach pracy Ośrodka. Przy rejestracji należy podać: pesel, adres, numer kontaktowy pacjenta. 
informacje dotyczące kolejek znajdują się na stronie internetowej NFZ: www.nfz-wroclaw.pl/