OFERTA PRACY - LEKARZ PSYCHIATRA

O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu zatrudni:  

lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w Oddziale Dziennym i poradniach specjalistycznych Ośrodka.
 Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. 
Prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny 71/352-79-91 lub na adres email: sekretariat@dopdim.pl