Artykuł w "Psychiatrii i psychologii klinicznej"

Szanowni Państwo!

 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w najnowszym wydaniu czasopisma naukowego "Psychiatria i psychologia kliniczna" (nr 2, vol.14) ukazał się artykuł pt.: "Dobre praktyki w psychiatrii dzieci i młodzieży. Zastosowanie Otwartego Dialogu w psychiatrii środowiskowej okresu rozwojowego - doświadczenia własne" autorstwa Pani Ewy Filipiak oraz Pani Marty Palej-Cieplińskiej - pracowników Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

Autorkom pracy serdecznie gratulujemy!