Ważne linki

Ministerstwo Zdrowia: 
http://www.mz.gov.pl/
 
Dolnośląski Urząd Marszałkowski: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/
 
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ:

Rzecznik Praw Pacjenta:
http://www.bpp.gov.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
http://www.parpa.pl/

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: 
http://www.narkomania.gov.pl/

Instytut Zdrowia Publicznego - Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień Wrocław: 
http://www.izp.wroclaw.pl/profilaktyka_uzaleznien.php

Wrocławskie Spotkania z Psyche 
www.psyche-wroclaw.pl

Instytut Pedagogiki Specjalnej we Wrocławiu: 
http://www.ips.dsw.edu.pl

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej: 
http://www.swps.pl/