Personel

PERSONEL  OŚRODKA 

L E K A R Z E

 • lek. med. Renata Poteralska – ordynator
  specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista w dziedzinie pediatrii, specjalista terapii środowiskowej

 • lek. med. Marta Palej – Cieplińska - koordynator poradni
  specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 • dr nauk medycznych Anna Królicka – Deręgowska
  specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta w trakcie

 •  dr n. med. Monika Zych
  specjalista I st. w dziedzinie. psychiatrii dzieci i młodzieży

 • lek. med. Danuta Reinert
  lekarz rezydent w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

 • lek. med. Marek Rusiecki 
  lekarz rezydent w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

 • lek. med. Tetiana Tyszczenko

 • lek. med. Aleksandra Szybicka-Prusisz
  lekarz rezydent w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

 • lek. med. Mateusz Nowak
  lekarz rezydent w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

P S Y C H O L O D Z Y

 • mgr Piotr Czyż - koordynator psychologów

 • mgr Magdalena Mutwil –koordynator Ośrodka pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży- I poziom referencyjny
  certyfikowany psychoterapeuta
 • mgr Iwona Michalewicz
  certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychologii klinicznej, specjalista terapii środowiskowej

 • mgr Renata Strzelecka
  psychoterapeuta w trakcie

 • mgr Magdalena Antkowiak - Hildebrandt
  terapeuta behawioralny, psycholog kliniczny w trakcie

 • mgr Anna Kawecka
  psychoterapeuta w trakcie

 • dr Monika Boberska

 • mgr Sara Siomkajło

 • mgr Milena Otrębowska

 • dr Luba Ślósarz

 • mgr Ewa Filipiak
  psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta

 • mgr Magdalena Leśniak
  psychoterapeuta w trakcie

 • mgr Leszek Filipiak
  psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji

 • mgr Małgorzata Stawarz

 • mgr Natalia Szymańska

 • mgr Klara Kosiek

 • mgr Marta Stola
  psychoterapeuta w trakcie

 • mgr Dominika Seniuk 

PSYCHOTERAPEUTA

 • mgr Iwona Michalewicz
  certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychologii klinicznej, specjalista terapii środowiskowej

 • mgr Ewa Filipiak
  certyfikowany psychoterapeuta, psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista terapii środowiskowej

 • mgr Renata Strzelecka
  psychoterapeuta w trakcie

 • mgr Magdalena Mutwil
  certyfikowany psychoterapeuta

 • mgr Anna Kawecka
  psychoterapeuta w trakcie

 • mgr Magdalena Leśniak
  psychoterapeuta w trakcie

 • mgr Marta Stola
  psychoterapeuta w trakcie

L O G O P E D Z I

 • mgr Bogumiła Szumska
  neurologopeda

 • mgr Ilona Swoboda
  neurologopeda

 • mgr Anna Lesińska
  logopeda, specjalista emisji i higieny głosu, pedagog, trener szkoleń 

P E R S O N E L  P I E L Ę G N I A R S K I

 • Elżbieta Zadroga
  pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarstwo psychiatryczne

 • Violetta Nowak
  pielęgniarstwo psychiatryczne

 • mgr Weronika Garstecka

T E R A P E U C I   Z A J Ę C I O W I

 • mgr Ewelina Świszcz

 • mgr Katarzyna Jędryszko

F I Z J O T E R A P E U C I

 • mgr Anna Kołcz
  fizjoterapeuta