CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Szanowni Państwo!
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 15 lipca 2015 r.

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży
uzyskał recertyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Firma recertyfikująca DNV potwierdziła, że Ośrodek spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania ISO 9001:2015
w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego. 


       ISO 2015 2018