Audyt nadzorujący

Dnia 10.06.2010r. w siedzibie Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży został przeprowadzony audyt nadzorujący systemu zarządzania jakością, który miał na celu sprawdzenie i ocenę stopnia spełniania wymagań określonych w normie ISO 9001:2008.

Audytor jednostki certyfikacyjnej DEKRA Certification Sp. z o.o. pozytywnie ocenił wdrożony w Ośrodku system zarządzania jakością, wydłużając ważność certyfikatu o kolejny rok.

Jako mocne strony Audytor wskazał m.in.:

  • szczególne zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w rozwój Systemu Zarządzania Jakością
  • szczególną dbałość o archiwizowanie dokumentacji
  • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu
  • wysoki poziom kompetencji personelu
  • stosowanie nowoczesnych metod terapeutycznych
  • otoczenie przyjazne dzieciom
  • bardzo duży nacisk na doskonalenie procesu obsługi klienta