Działalność edukacyjna

W ramach współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Instytutem Pedagogiki Specjalnej we Wrocławiu przygotowujemy studentów psychologii, studentów pedagogiki specjalnej oraz psychologów do pracy z dziećmi wymagającymi specjalistycznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

W ramach doskonalenia zawodowego pielęgniarek prowadzimy zajęcia praktyczne oraz szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Zostaliśmy wpisani na

  • Listę Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • Listę Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących staże kierunkowe z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży, (w ramach specjalizacji: psychiatria)

Odbywają się u nas również

  • staże w dziedzinie psychologii klinicznej dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii oraz osób posiadających I stopień specjalizacji klinicznej
  • praktyki dla studentów :psychologii, terapii zajęciowej, logopedii

 

ORGANIZUJEMY KURSY SZKOLENIOWE

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz Wrocławski Instytut Psychoterapii organizował szkolenia doskonalące umiejętności budowania kontaktów społecznych i zawodowych w ramach Otwartego Dialogu dla pracowników MOPS-u  oraz kuratorów rodzinnych we Wrocławiu.

Tematyka szkoleń:

  1. Zastosowanie Otwartego Dialogu w praktyce pracownika opieki społecznej (07.02.2013 r.)
  2. Zastosowanie Otwartego Dialogu w praktyce kuratora rodzinnego (14.02.2013 r.)

Celem szkoleń była poprawa jakości współpracy między profesjonalistami prezentującymi instytucje związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży i ich rodzin.
Cel ten został osiągnięty dzięki rozpoznaniu wzajemnych kompetencji i zasobów poszczególnych podsystemów oraz zrozumienie wkładu poszczególnych grup zawodowych w działania systemowe.

 

 

ORGANIZUJEMY KONFERENCJE NAUKOWE

Wraz z Wrocławskim Insytutem Psychoterapii organizujemy:                                                         
                                                                                    KONFERENCJĘ NAUKOWO - SZKOLENIOWĄ 

w ramach

" WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ Z PSYCHE"

Czytaj więcej: www.psyche-wroclaw.pl

Konferencja współfinansowana jest ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego