ISO 9001:2015

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wołowskiej  9 we Wrocławiu jako pierwszy zakład opieki zdrowotnej podległy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego uzyskał Certyfikat Zarządzania Jakością  wg normy ISO 9001:2015.

Certyfikat w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego został przyznany 22 czerwca 2009r. przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA Certification Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w następstwie przeprowadzonego auditu certyfikacyjnego, który potwierdził zgodność systemu zarządzania jakością z w/w normą.

Uzyskany certyfikat jest efektem wielomiesięcznej pracy i zaangażowania całego personelu, który dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości świadczonych usług starając się, by oferta była dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 15 lipca 2015 r. Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży uzyskał recertyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Firma recertyfikująca DNV potwierdziła, że Ośrodek spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania ISO 9001:2015 w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego.