Oddział Dzienny

Do Oddziału Dziennego przyjmowani są pacjenci w wieku od 6 do 18 lat (przy Oddziale funkcjonuje szkoła podstawowa).
W naszym Ośrodku diagnozujemy i leczymy dzieci między innymi z następującymi schorzeniami:

 • Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja rozwojowa)
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe (np. autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera)
 • Zaburzenia zachowania i emocji (zaburzenia hiperkinetyczne np. zaburzenia aktywności i uwagi, zaburzenia funkcjonowania społecznego, tiki)
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenie odżywiania
 • Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną np. nerwica natręctw, reakcja na ciężki stres, zaburzenia lękowe-fobia szkolna)
 • Zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Schizofrenia
 • Zaburzenia schizotypowe


W ramach pobytu w Oddziale oferujemy

 • Diagnostykę, terapię i psychoedukację (psychiatryczną, psychologiczną (psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna), logopedyczną, kinezyterapię, terapię zajęciową)
 • w razie konieczności konsultacje neurologa dziecięcego
 • specjalistyczną opiekę pediatryczną
 • dostęp do niezbędnych badań diagnostycznych (laboratoryjnych,EEG,tomografii komputerowej,rezonansu magnetycznego, USG metodą Dopplera,RTG, EKG)
 • W okresie ferii zimowych i wakacji organizujemy 2-3 tygodniowe turnusy diagnostyczno- terapeutyczne (atrakcją dla dzieci są wyjścia do kina, wycieczki plenerowe, przejażdżki konne)
 • Kultywujemy tradycje rodzinne poprzez wspólne spotykanie się przy świątecznym stole (Wigilia, Wielkanoc)
 • Uroczyście obchodzimy Dzień Dziecka, Mikołajki
 • Współpracujemy z Policją i Strażą Miejską ( pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpiecznego spędzania wolnego czasu, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od różnego rodzaju używek, redukowanie ryzykownych zachowań)
 • Współorganizowanie z Zespołem Szkół Budowlanych im. G.J.Bema we Wrocławiu imprez kulturalnych np. Mikołajek
 • Współpracujemy z biblioteką działającą przy Domu Kultury Agora, Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu oraz z Zespołem Szkół Budowlanych im. G.J.Bema we Wrocławiu
 • Nasze dzieci biorą udział w spotkaniach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody
 • W ramach projektu Akademii Kakadu prowadzona jest edukacja najmłodszych dzieci w zakresie hodowli i opieki nad zwierzętami domowymi - nauka odpowiedzialności i wrażliwości


Celem oddziaływań terapeutycznych w Oddziale jest
 

 • zminimalizowanie deficytów rozwojowychstymulacja naturalnych procesów rozwojowych
 • redukowanie i usuwanie objawów chorobowych
 • poprawa funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie
 • promowanie zdrowych zachowań, kształtowanie kompetencji i odpowiedzialności dzieci i młodzieży w zakresie budowania postaw społecznie akceptowalnych, życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym, bez nałogów i złych nawyków w oparciu o poczucie tożsamości i wiary we własne możliwości.