Zespół Leczenia środowiskowego (domowego) dla Dzieci i Młodzieży

Zespół Leczenia środowiskowego (domowego) dla Dzieci i Młodzieży

W ramach Poradni oferujemy

 • diagnozę kliniczną autyzmu
 • diagnozę rozwoju dziecka i jego dysfunkcji
 • opiekę medyczną
 • terapię indywidualna
 • terapię integracyjną grupową
 • psychoedukację
 • terapię wspierającą dla rodziców


Cele terapii dla dzieci  autystycznych

 • rozwijanie zachowań pożądanych (np. zachowań samoobsługowych),
 • redukowanie zachowańniepożądanych (np. zachowań autodestrukcyjnych, zachowań trudnych)
 • generalizacjai utrzymanie efektów terapii
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem (mowa ciała, naśladownictwo, wrażenia zmysłowe, umiejętność czytania i pisania)
 • trening wyrażania potrzeb i emocji
 • rozwój sfery poznawczej


Stosujemy metody terapii

 • Terapia behawioralna
 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • Stymulacja mono- i polisensoryczna
 • Stymulacja sensoryczna
 • Metoda Knillów
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborn
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda Ułatwionej Komunikacji