Poradnia Logopedyczna

Celem terapii logopedycznej jest wyrównywanie deficytów w komunikacji z otoczeniem, usuwanie wad wymowy oraz rozwijanie sprawności językowej dziecka.

Oferujemy świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki zaburzeń mowy, diagnozy i terapii dzieci  m.in. z

 • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm)
 • niedokształceniem mowy o typie afazji percepcyjnej (zaburzenia rozumienia mowy)
 • niedokształcenia mowy o typie afazji ekspresyjnej (zaburzenia w nadawaniu mowy)
 • opóźnionym rozwojem mowy 
 • mutyzmem
 • jąkaniem
 • wadami artykulacyjnymi
 • ryzykiem dysleksji
 • deficytami w zakresie pamięci i uwagi
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • zaburzeniami emocjonalnymi (dzieci wycofane, lękowe)

Terapię zaburzeń mowy prowadzimy w oparciu o indywidualne programy logopedyczne, wspieramy ją komputerowymi programami logopedycznymi. 

Wydajemy opinie logopedyczne dotyczące aktualnego stanu rozwoju mowy.