Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

W ramach Poradni oferujemy

 • diagnozę psychologiczną dziecka
 • terapię indywidualną
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • psychoedukację
 • terapię rodzinną
 • sporządzenie opinii psychologicznej na temat dziecka


Cele terapii psychologicznej

 • rozwijanie sfery poznawczej i społecznej dziecka
 • terapia zaburzeń emocjonalnych
 • terapia zachowań dysfunkcyjnych
 • wspomaganie funkcjonowania rodziny


Stosowane metody terapii

 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia poprzez zabawę
 • terapia poznawczo-behawioralna
 • terapia behawioralna
 • zajęcia poznawcze wspomagające rozwój dzieci
 • bajkoterapia
 • psychoedukacja