Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

W ramach Poradni oferujemy

 • diagnozę rozwoju dziecka i jego dysfunkcji
 • diagnozę zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci
 • diagnozę systemu rodzinnego
 • konsultacje i porady
 • psychoedukację
 • farmakoterapię
 • psychoterapię indywidualną i rodzinną


Specjalistycznej pomocy udzielamy dzieciom z

 • deficytami rozwojowymi
 • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • trudnościami szkolnymi (dysleksja rozwojowa)
 • ADHD
 • zaburzeniami emocjonalnymi i interpersonalnymi
 • zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi
 • zaburzeniami odżywiania się
 • psychozami


Celem oddziaływań terapeutycznych w PZP jest

 • zminimalizowanie deficytów rozwojowych
 • stymulacja naturalnych procesów rozwojowych
 • redukowanie i usuwanie objawów chorobowych
 • poprawa funkcjonowania systemu rodzinnego
 • promowanie zdrowych zachowań w rodzinach pacjentów


Dzieci objęte są kompleksową opieką specjalistyczną, która optymalizuje procesy rozwojowe i powrót do zdrowia.